معرفی اداره خدمات دانشجویی

فعالیت های اداره خدمات دانشجویی

 

وام دانشجویی

 

الف ) وام شهریه

پرداخت :

* پیگیری دریافت ابلاغیه اعتبار از وزارت علوم تحقیقات و فناوری .

* ابلاغ اعتبار به مراکز استانی دانشگاه .

نظارت بر هزینه شدن اعتبار توسط مراکز و واحد آموزشی دانشگاه .

* پرداخت وام به دانشجویان برای هر نیمسال تحصیلی در مقاطع :

کارشناسی تاسقف مبلغ 000/000/3 ریال

( سنوات مجاز تا 8 نیمسال تحصیلی )

کارشناسی ارشد تاسقف مبلغ 000/500/11 ریال

( سنوات مجاز تا 4 نیمسال تحصیلی )

دکتری تا سقف مبلغ 000/000/25 ریال

( سنوات مجاز تا 8 نیمسال تحصیلی )

* برگزاری کارگاه های آموزشی ، تخصصی جهت ثبت اطلاعات دانشجویان متقاضی وام در سیستم اتوماسیون گلستان و صندوق رفاه دانشجویان و مطابقت لیست های وام در دو سیستم .

بازپرداخت :

* ایجاد هماهنگی بین صندوق رفاه دانشجویان و مراکز استانی دانشگاه جهت اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به نحوه ثبت پایان تحصیلات ، محاسبه بدهی ، صدور دفترچه اقساط و مفاصا حساب وام .

* بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعیت بدهی پرونده برخی دانش آموختگان که از سوی حوزه معاونت آموزشی ( اداره دانش آموختگان ) ارجاع می گردد .

*  بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعیت بدهی آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که متقاضی گواهی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح برای خروج از کشور          می باشند .

* برگزاری کارگاه های آموزشی ، تخصصی صدور دفترچه اقساط و مفاصا حساب در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان و مطابقت با سیستم گلستان در سطح مدیران و مسئولان اموردانشجویی سراسر کشور .

 

 

ب ) وام زیارت ( حج عمره و عتبات عالیات )

* پرداخت وام زیارت به دانشجویانی که عازم سفر زیارتی حج عمره یا اماکن متبرکه    می باشند تا سقف مبلغ 000/000/4 ریال

 

ج ) ارزاق دانشجویی

* پیگیری ابلاغ بودجه ارزاق دانشجویی در قالب بودجه عمومی مراکز استانی دانشگاه .   ( از سال 1392 یارانه ارزاق درقالب بودجه عمومی به مراکز آموزشی ابلاغ می شود )

* نظارت بر عملکرد مراکز استانی مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی .

*ایجاد تعامل با مراکز و واحدهای مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی با سایر سازمان های دولتی درخصوص دریافت اجناس و ومواد غذایی .

*ایجاد وحدت رویه درخصوص انجام مراحل و تشریفات مربوط به تهیه و طبخ غذای دانشجویی و نحوه انجام آیین نامه های و بخشنامه سازمانی و درسطح وزارت علوم . (صندوق رفاه دانشجویان)

* نظارت بر کیفیت ارزاق دانشجویی بصورت مراجعات حضوری و دریافت گزارشات مستند .

* تعیین نرخ غذای دانشجویی بصورت یکسان در سطح کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه .

* تهیه گزارشات لازم جهت اطلاع از نحوه عملکرد مراکز و واحدهای مجری تهیه و طبخ غذای دانشجویی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت غذا .

 

د ) بیمه حوادث دانشجویی

* نظارت بر انجام تشریفات انعقاد قرارداد بیمه حوادث قبل از شروع سال تحصیلی فی مابین دانشگاه با نمایندگی بیمه .

* دریافت و تأیید آمار دانشجویان از معاونت فناوری و پژوهش و ارسال به معاونت اداری و مالی جهت پرداخت حق بیمه حوادث دانشجویی ( پس از اتمام مهلت ثبت نام نیمسال اول و دوم )

* ارسال بخشنامه و آیین نامه نحوه انجام مراحل قرارداد بیمه حوادث دانشجویی به مراکز استانی دانشگاه .

* ایجاد هماهنگی بین مراکز استانی و نمایندگی بیمه طرف قرارداد جهت دریافت غرامت و خسارت بیمه حوادث دانشجویی در کوتاهترین زمان ممکن .

* تهیه گزارش از میزان رضایتمندی دانشجویان و مراکز و واحدهای دانشگاه از نحوه عملکرد شرکت بیمه طرف قرارداد و پرداخت خسارت و غرامت به دانشجویان خسارت دیده و یا خانواده ایشان .

پرداخت غرامت ناشی از فوت مبلغ000/000/150 ریال

پرداخت غرامت ناشی از نقص عضو مبلغ 000/000/150 ریال

جبران هزینه های پزشکی مبلغ 000/000/30 ریال

 

هـ ) کمک وسایل آموزشی

* ارائه طرح و پیگیری تهیه رایانه مخصوص دانشجویان کم بینا و روشندل برای کلیه مراکز استانی ( تاکنون برای 14 مرکز استانی خریداری و نصب گردیده است )

لازم به ذکر است رایانه مورد نظر امکان بهره برداری از فضای مجازی و سایر موارد قابل استفاده از رایانه را برای افراد کم بینا و روشندل فراهم می نماید .

 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما