اخبار
فرم تعهدنامه محضری برای ضمانت وام دانشجویان
قابل توجه مسئولین محترم امور دانشجویی
وام شهریه1
وام شهریه
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود (نحوه پرداخت شهریه)
قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 96/97
قابل توجه کلیه مسئولین امور دانشجویی (پیوست نامه شماره 2/30987/د مورخ 96/7/4 در خصوص کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت ارزاق دانشجویی)
 نحوه ثبت نام وام شهریه دانشجویی
فرم جهت تعین نام کاربری در صندوق
فرم  ارسال اسامی حاضرین در جلسه ویدئوکنفرانس
فرم درخواست وام عتبات
اطلاعیه مهم
ثبت درخواست وام در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم /آغاز ثبت نام وام زیارت عتبات
اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام وام دانشجویی
اطلاعیه مهم در خصوص وام عتبات
در خصوص شرکت و همکاری  کارشناسان جدید جهت دریافت وصول مطالبات صندوق رفاه
خبر مهم - در خصوص دریافت وام دانشجویی - خبر مهم
اطلاعیه - نامه 3513
راه اندازی سامانه وصول مطالبات و معوقات
راه اندازی سامانه وصول مطالبات و معوقات صندوق رفاه دانشجویان
1 2 3 4

 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما